תרמו לנו

תחומי אימפקט

פיתוח מנהיגות

עוסקת בייזום וקידום פרויקטים מגוונים למען הצעירים בחיפה ולרווחתם ופועלת לחיזוק השייכות של צעירי חיפה לעיר. כמו כן מקיימים הצעירים שיתוף פעולה עם המנהיגות הצעירה בבוסטון לקידום פרויקטים משותפים…

חברה משותפת

הבסיס הערכי היהודי של השותפות מניע את הדאגה והמודעות לפרט בקהילה ע"י תמיכה ממשית באוכלוסיות המתקשות לחיות את חייהן ברווחה נפשית, כלכלית וחברתית. מתוך רצון לתת מענה לסוגיות בחברה הישראלית…

עמיות יהודית

הנחלת הלהט והגאווה בזהותנו היהודית ,העשירה והמגוונת ובניית קשרים בין יהודים ברחבי העולם, באמצעות חוויות משותפות, חינוך ויוזמות משותפות המטפחות שייכות, משמעות ואחריות משותפת…

בודק...