תרמו לנו

מי אנחנו?

שותפות חיפה בוסטון, הפועלת כבר 35 שנה (החל מ- 1989), הינה הסניף הישראלי של הפדרציה היהודית של בוסטון – CJP (Combined Jewish Philanthropies), ארגון פילנתרופי הפועל למען הקהילות בחיפה ובבוסטון. פעילותנו נובעת מתוך אמונה, כי עתידו של העם היהודי תלוי בפיתוח הקשרים בין ישראל והתפוצות ברמה הקהילתית והאישית. הפרויקטים אותם מפעילה השותפות ,נועדו לחזק את הקהילות עצמן וכן את הקשר בין שתי הקהילות על מרכיביהם השונים, בצד קידום ערכים יהודיים של צדק וסובלנות. בשנה האחרונה, נוספו שני תחומי פעולה משמעותיים העוסקים במתן מענה לאנטישמיות העולמית הגואה והרחבת ההשקעה בקידום חברה רב תרבותית בישראל בהוספת מיקוד בנושא יחסי ערבים-יהודים.

ייחודה של השותפות, מתבטא במערך לוגיסטי גדול של שיתופי פעולה של אנשי צוות ומתנדבים מהקהילה היהודית בבוסטון ומקרב תושבי העיר חיפה וכן, ארגונים ועמותות הפועלים בעיר. הקשרים האישיים המחברים את האנשים לעשייה המשותפת, מהווים את הבסיס המניע את פעילות השותפות וחבריה, השותפים לחזון של "קהילה אחת, לב אחד" החרוט על דגלה. 

שותפות חיפה-בוסטון ממקדת את פעילותה ב- 3 נושאי ליבה מרכזיים אותם היא יוזמת ומפתחת, תוך שהיא מחוללת תמורות רחבות היקף היוצרות שינוי ברמה העירונית. שותפות חיפה-בוסטון עובדת בשיתוף פעולה מלא עם ארגונים רבים, עמותות וקרנות הפועלים לרווחת תושבי העיר חיפה. בפעילות השוטפת משתתפים כ- 44 מתנדבים מרחבי חיפה באופן עקבי ומסור, ובהתנדבותם הם לוקחים חלק משלב קבלת ההחלטות ועד הביצוע ומפעילים את הפרויקטים ביחד עם צוות השותפות. 

בודק...